Etapy realizacji

Praca odbywa się etapami:


I ETAP
Spotkanie organizacyjne, poznanie oczekiwań związanych z projektem, inwentaryzacja pomieszczenia (pomiar),
koncepcja projektu funkcyjnego z propozycją rozmieszczenia wyposażenia wraz z wymiarami (rzut 2D).
ETAP II
Opracowanie wizualizacji pomieszczeń (rzut 3D) zgodnie z ustaleniami pierwszego etapu, oraz propozycja elementów wyposażenia wnętrz min.: okładzin ściennych, podłogowych, mebli,oświetlenia, dekoracji.itd.
Projekt mebli pod wymiar.
ETAP III
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wydruk wizualizacji przekazanie ich inwestorowi oraz ekipie wykonawczej celem wyjaśnienia koncepcji i założeń projektu.
NADZÓR AUTORSKI
Jest to nadzór nad realizacją projektu, pilnowanie by wszystko szło zgodnie z planem, na życzenie inwestora nadzorowanie zakupów i terminów dostaw. Stały kontakt z ekipą wykonawczą.